SLOVES logo

Slovenský odborový zväz
verejnej správy a kultúry
GalériaVýročná konferencia sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov 15.5.2023Výročná konferencia sekcie Zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie 17.5.2023Výročná konferencia sekcie Sociálnej poisťovne a služieb 4.5.2023Výročná konferencia sekcie prokuratúry 18.5.2023Výročná konferencia sekcie ústredných orgánov 11.5.2023Podpísanie Dohody o spolupráci odborových zväzov colných a daňových úradov Vyšehradskej štvorky – Budapešť, 08. - 10. 03. 2023Príprava KZ ÚP na rok 2023, 20.10.2022, Banská BystricaDemonštrácia „Proti chudobe“, 8.10.2022, Bratislava

Zasadnutie zástupcov ZO SLOVES z úradov práce, 21.06.2022, BratislavaPodpis KZ na rok 2022 so Sociálnou poisťovňou, 23.2.2022, BratislavaProtestné zhromaždenie, 27.10.2021, BratislavaStretnutie so zástupcami rakúskych odborov, 14.10.2021, BratislavaV protestoch pokračujeme, Úrad vlády, 13.10.2020.Volíme si demokraciu, nie diktát! - október 2020.Práva, ktoré máme, si zobrať nedáme! – protestné pochody, september 2020.Spoločné zasadnutie zástupcov ZO RVPS SLOVES a OZ PP na Slovensku, 4.3.2020, BratislavaSnem SLOVES, 12. – 13.12.2019, TopoľníkyZasadnutie zástupcov ZO SLOVES z úradov práce, 16.10.2019, Banská BystricaŠkolenie funkcionárov ZO SLOVES, 8.4.2019, BratislavaŠkolenie funkcionárov ZO SLOVES, 3.4.2019, Banská BystricaŠkolenie funkcionárov ZO SLOVES, 2.4.2019, KošiceŠkolenie funkcionárov ZO SLOVES, 1.4.2019, ŽilinaVIII. zjazd Odborového zväzu štátnych orgánov a organizácií, 8.3.2019, PrahaSlávnostný podpis kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v štátnej a verejnej službe na roky 2019 – 2020, 28.11.2018, Bratislava


Akadémie mladých odborárov 2018, 17.11.2018, Bratislava


VII. zjazd SLOVES, 25.10.2018, Bratislava


1. máj 2018, Žilina


Školenie funkcionárov ZO SLOVES a míting zamestnancov, 9.11.2017, Košice


Školenie funkcionárov ZO SLOVES, 21.4.2017, Bratislava


Školenie funkcionárov ZO SLOVES, 6.4.2017, Banská Bystrica


Školenie funkcionárov ZO SLOVES, 5.4.2017, Prešov


Školenie funkcionárov ZO SLOVES, 4.4.2017, Žilina


Zasadnutie zástupcov ZO SLOVES z úradov práce, 14.3.2017, Bratislava


Snem SLOVES, 8. – 9.12.2016, Bratislava


EHSV, mimoriadna schôdza skupiny pracovníci, 12. – 13.10.2016, Bratislava


Školenie funkcionárov ZO SLOVES, 21.4.2016, Bratislava


Snem SLOVES, 19.4.2016, Bratislava


Školenie funkcionárov ZO SLOVES, 14.4.2016, Žilina


Školenie funkcionárov ZO SLOVES, 8.4.2016, Banská Bystrica


Školenie funkcionárov ZO SLOVES, 7.4.2016, Košice


Stretnutie zástupcov Úradu vlády SR a SLOVES, 11.02.2016, Bratislava


Snem SLOVES, 3.-4.12.2015, Bratislava


Zasadnutie pléna sekcie úradov PSVR, dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov SLOVES, 24.11.2015, Bratislava


Slávnostný podpis kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v štátnej a verejnej službe na rok 2016, 28.10.2015, Bratislava


1. máj 2015, Žilina


25. výročie KOZ SR, 16.4.21015, Bratislava


VII. zjazd Odborového zväzu štátnych orgánov a organizácií, 13. – 14.3.2015, Praha


Výkonný výbor EUROFEDOP, 15.12.2014, Viedeň


Zasadnutie zástupcov ZO SLOVES z úradov práce, 29.10.2014, Bratislava


Seminár „Kolektívne vyjednávanie v Nórsku“ 17.9.2014, Bratislava


Eurofedop 25.03.2014, Bratislava


VI. zjazd SLOVES, 24.10.2013, Bratislava


1. máj 2013, Žilina


Eurofedop 22. - 24.10.2009, Bratislava


V. zjazd SLOVES, 16.-17.10.2008, Piešťany