SLOVES logo

Slovenský odborový zväz
verejnej správy a kultúry
obrázok so skupinou ľudí

Za dôstojné postavenie a odmeňovanie zamestnancov verejnej správy

Koronavírus a pracovné právo, PN a ošetrovné - MPSVR SR

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu je pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia, nariadená povinná 14-dňová karanténa. Ministerstvo práce, sociálnych vecí rodiny SR preto odporúča zamestnancom, ktorí sa vracajú zo zahraničia, oboznámiť sa s aktuálnymi pokynmi a odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Zároveň je žiaduce, aby o svojom návrate z takejto oblasti informovali aj zamestnávateľa.

Aktuálne informácie nájdete na stránke MPSVR SR - https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/koronavirus-pracovne-pravo-pn-osetrovne.html