Aktuality
 
13.06.2024

Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, ako najväčší zástupca zamestnancov v štátnej službe, s rozhorčením prijal informáciu o predloženom návrhu novely kompetenčného zákona, ktorým sa má zrušiť Rada pre štátnu službu. Tento nedôvodný legislatívny zámer je sporný aj z dôvodu, že existencia Rady ako nezávislého orgánu bola požiadavkou Európskej únie a záväzkom Slovenskej republiky.

...
11.06.2024

Dňa 11.6.2024 sa uskutočnilo prvé stretnutie členov Komisie mladých SLOVES v sídle odborového zväzu.

Predsedníčka SLOVES na úvod rokovania privítala členov KM SLOVES a hostí:

  • Františka Gajdoša, viceprezidenta KOZ SR,
  • Ferdinanda Chomu, predsedu RM KOZ SR,
  • Rolanda Kloknera, koordinátora poradných orgánov KOZ SR.

...
29.05.2024

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo, že

  • uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené, resp. sú v plnení,

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie

  • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR a JMF ZOO v SR,
  • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:

...
STAŇTE SA AJ VY ČLENOM NÁŠHO ODBOROVÉHO ZVÄZU
Sekcie
 
Ústredných orgánov
Územných finančných orgánov
Prokuratúry
Sekcia úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov
Colnej správy
Územnej samosprávy

Sociálnej poisťovne a služieb

Zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie
Kultúry, životného prostredia a ochrany prírody
Galéria