Sekcia územnej samosprávy

 
Vedenie:
Predseda:
Alžbeta Broszová, Miestny úrad, m. č. Bratislava – Petržalka

Podpredseda:
Roland Hulko, Mesto Hurbanovo

Členovia zastupujúci sekciu v Sneme SLOVES:
Róbert Adámik, Mestský úrad Levice
Anna Babiaková, Obecný úrad, Bzovík
Igor Guliš, Obecný úrad, Beluša
Eva Holíková, Obecný úrad, Hontianske Nemce
Peter Kulan, Mestský úrad Prešov
Henrieta Tóthová, Mestský úrad, Moldava nad Bodvou

Ďalší členovia:
Andrea Hniličková, Mestský úrad Trenčín

Členovia Podnikového výboru základných organizácií mestských a obecných polícií:
Viera Dominová, Mestská polícia, Piešťany
Marek Šulaj, Mestská polícia, Žilina
Jozef Kukučka, Mestská polícia, Bratislava
Štefan Hajaš, Mestská polícia, Nitra

Sekretár:
Monika Korošová