Sekcia prokuratúry

 
Vedenie:
Predseda:
Marek Gajdoš, Krajská prokuratúra, Trnava

Členovia zastupujúci sekciu v Sneme SLOVES:
Alžbeta Andocsová, Krajská prokuratúra, Nitra
Anna Kazárová, Krajská prokuratúra, Trenčín
Danka Vranovičová, Generálna prokuratúra SR, Bratislava

Ďalší členovia:
Zuzana Březinová, Krajská prokuratúra, Žilina

Sekretár:
Ľubica Juššiková