Orgány SLOVES
Snem SLOVES
VIII. zjazd SLOVES

Predsedníctvo Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry

 • Milena Rácová
 • predsedníčka SLOVES
 • +421 2 50 240 332
 • +421 902 169 994
 • Zuzana Bátovská
 • predsedníčka sekcie ústredných orgánov
 • +421 2 20 925 846
 • Jaroslava Karáseková
 • predsedníčka sekcie územných finančných orgánov
 • +421 47 43 15 205
 • +421 907 693 456
 • Marek Gajdoš
 • predseda sekcie prokuratúry
 • +421 33 5917 220
 • Janka Macurová
 • predsedníčka sekcie úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov
 • +421 41 2449 800
 • Dominik Podstavek
 • predseda sekcie colnej správy
 • +421 905 273 869
 • Alžbeta Broszová
 • predsedníčka sekcie územnej samosprávy
 • +421 905 896 744
 • Roland Hulko
 • podpredseda sekcie územnej samosprávy
 • +421 35 37 00 252
 • +421 915 754 829
 • Ivan Ďuriš
 • predseda sekcie Sociálnej poisťovne a služieb
 • +421 2 50 240 335
 • +421 908 788 233
 • Jarmila Petrovičová
 • predsedníčka sekcie zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie
 • +421 32 7411 366
 • Peter Škulavík
 • predseda sekcie kultúry, životného prostredia a ochrany prírody
 • +421 2 20 46 43 69

Snem Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry

 1. Milena Rácová, predsedníčka SLOVES
 2. Zuzana Bátovská, Úrad vlády SR, Bratislava
 3. Michaela Hazelová, Štatistický úrad SR – pracovisko Bratislava
 4. Simona Rudavská, Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR, Bratislava
 5. Danka Vravcová, Štatistický úrad SR – pracovisko Košice
 6. Jaroslava Karáseková, Daňový úrad, Banská Bystrica
 7. Radoslav Bekéni, Daňový úrad, Nitra
 8. Andrea Dohnanová, Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
 9. Adriana Valovičová, Daňový úrad, Trnava
 10. Marek Gajdoš, Krajská prokuratúra, Trnava
 11. Alžbeta Andocsová, Krajská prokuratúra, Nitra
 12. Anna Kazárová, Krajská prokuratúra, Trenčín
 13. Danka Vranovičová, Generálna prokuratúra SR, Bratislava
 14. Janka Macurová, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Čadca
 15. Ingrida Gorcovská, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Prešov
 16. Pavel Herz, Regionálna, veterinárna a potravinová správa, Trnava
 17. Janka Rybáriková, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Prievidza
 18. Marián Žeriava, Inšpektorát práce, Bratislava
 19. Dominik Podstavek, Colný úrad, Žilina
 20. Tatiana Krišová, Colný úrad , Bratislava
 21. Peter Pikla, Colný úrad, Banská Bystrica
 22. Monika Soročinová, Colný úrad, Michalovce
 23. Alžbeta Broszová, Miestny úrad, m. č. Bratislava – Petržalka
 24. Roland Hulko, Mesto Hurbanovo
 25. Róbert Adámik, Mestský úrad, Levice
 26. Anna Babiaková, Obecný úrad, Bzovík
 27. Igor Guliš, Obecný úrad, Beluša
 28. Eva Holíková, Obecný úrad, Hontianske Nemce
 29. Peter Kulan, Mestský úrad, Prešov
 30. Henrieta Tóthová, Mestský úrad, Moldava nad Bodvou
 31. Ivan Ďuriš, Republiková centrála SLOVES, Bratislava
 32. Miroslav Belica, Detský domov Ratolesť, Tŕnie
 33. Ján Dobák, Datacentrum, Bratislava
 34. Viera Kúdelová, Sociálna poisťovňa, Senica
 35. Božena Valenčáková, Sociálna poisťovňa, Košice-mesto
 36. Jarmila Petrovičová, Okresný úrad, Trenčín
 37. Adriana Antalíková, Okresný úrad, Rimavská Sobota
 38. Juraj Gordan, Okresný úrad, Prievidza
 39. Mária Lipková, Okresný úrad, Piešťany
 40. Peter Škulavík, Pamiatkový úrad, Bratislava
 41. Eva Belanová, Štátna ochrana prírody SR, Rimavská Sobota
 42. Simona Glončáková Slovenská národná knižnica, Martin
 43. Ľubomír Sásik Slovenské banské múzeum Banská, Štiavnica
 44. Marián Vaľo, Správa Národného parku Slovenský raj, Spišská Nová Ves

Hlavný revízor účtov a revízori účtov Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry

 1. Michaela Hrdličková, hlavná revízorka účtov, Mestský úrad Pezinok
 2. Anna Beracková, revízorka účtov, Obecný úrad, Kokava nad Rimavicou
 3. Adalbert Mezei, revízor účtov, Správa Národného parku Slovenský raj, Spišská Nová Ves

Rozhodcovský senát Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry

 1. Juraj Hudec, Krajská prokuratúra, Bratislava
 2. Silvia Gubalová, Daňový úrad Košice
 3. Eva Škvareninová, podpredsedníčka, Úrad vlády SR, Bratislava
 4. Petronela Gregová, spravodajkyňa, Republiková centrála SLOVES, Bratislava