Sekcia úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov

 
Vedenie:
Predseda:
Janka Macurová, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Čadca

Členovia zastupujúci sekciu v Sneme SLOVES:
Janka Rybáriková, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Prievidza
Ingrida Gorcovská, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Prešov
Pavel Herz, Regionálna, veterinárna a potravinová správa, Trnava
Marián Žerjava, Inšpektorát práce, Bratislava

Ďalší členovia:
Eva Haščičová, Regionálna, veterinárna a potravinová správa, Trenčín
Michal Feranec, Technický skúšobný ústav Piešťany

Sekretár:
Ľubica Juššiková

Vyhlásenie zástupcov základných organizácií pôsobiacich na regionálnych veterinárnych a potravinových správach