Sekcia zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie

 
Vedenie:
Predseda:
Jarmila Petrovičová, Okresný úrad, Trenčín

Členovia zastupujúci sekciu v Sneme SLOVES:
Adriana Antalíková, Okresný úrad, Rimavská Sobota
Mária Lipková, Okresný úrad, Piešťany
Juraj Gordan, Okresný úrad, Prievidza

Ďalší členovia:
Marek Ružička, Okresný úrad, Košice

Členovia Podnikového výboru:
všetci vyššie uvedení členovia vedenia

Sekretár:
Peter Titka