Kontakt
 
 • Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry
 • Bajkalská 29/B, 821 01 Bratislava
  IČO: 22664980
 • +421 2/50 240 410
 • Mgr. Milena Rácová
 • Predsedníčka SLOVES
 • +421 2/50 240 332
 • +421 902 169 994
 • Ľubica Juššiková
 • Ekonomické oddelenie
  Úsek zväzovej rekreácie
 • +421 2/50 240 410
 • JUDr. Ivan Ďuriš
 • riaditeľ odboru pracovného práva a sociálnej politiky
 • +421 2/50 240 339
 • +421 908 788 233
 • Informačno-poradenského centrum pre Košický a Prešovský kraj
 • Informačno-poradenské centrum SLOVES
  Hutnícka 1
  042 51 Košice
 • JUDr. Petronela Gregová
 • Odbor pracovného práva a sociálnej politiky
 • +421 55/63 21 680
 • Informačno-poradenské centrum pre Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj
 • Mgr. Monika Korošová
 • Organizačný odbor
 • +421 2/50 240 326
 • Informačno-poradenské centrum pre Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj
 • Informačno-poradenské centrum SLOVES
  Čs. armády 25
  974 01 Banská Bystrica
 • Ing. Peter Titka
 • Organizačný odbor
 • +421 48/41 45 032
 • +421 48/41 42 494
 • Mgr. Peter Belák
 • Úseku zväzovej inšpekcie
 • +421 915 182 895