Sekcia územných finančných orgánov

 
Vedenie:
Predseda:
Jaroslava Karáseková, Daňový úrad Banská Bystrica

Členovia zastupujúci sekciu v Sneme SLOVES:
Radoslav Bekéni, Daňový úrad Nitra
Andrea Dohnanová, Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
Adriana Valovičová, Daňový úrad Trnava

Ďalší členovia:
Mária Čavojská, Daňový úrad Bratislava

Sekretár:
Peter Titka

Kontakty na predsedov ZO:
Karáseková Jaroslava - predsedníčka PV/ZV DÚ Banská Bystrica, pobočka Lučenec 047/4315205, 0903/977606
Dohnanová Andrea FR SR 048/4393812
Čavojská Mária DÚ Bratislava 02/40587444
Bekéni Radoslav DÚ Nitra, KM Šaľa 031/7735230
Iveta Miková DÚ Košice 055/7830355
Modlová Dagmar DÚ Prešov 051/7358230
Valovičová Adriana DÚ Trnava 033/7989950, 0905/734441
Bočincová Eva DÚ Trenčín 032/6574223, 0903/384753
Marta Boráková DÚ Žilina 041/5047120

Zoznam kontaktov na stiahnutie

Podnikový výbor OZ SLOVES sekcia územných finančných orgánov

R O K O V A N I E
odborových zväzov colných a daňových úradov Vyšehradskej štvorky

Zástupcovia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry sa v dňoch 8. až 10. marca 2023 zúčastnili rokovania odborových zväzov colných a daňových úradov Vyšehradskej štvorky v Budapešti. Na rokovaní bola medzi zástupcami štyroch krajín – Českej republiky, Poľskej Republiky, Maďarska a Slovenskej republiky - podpísaná Dohoda o spolupráci, ktorej cieľom je výmena skúseností, možnosti vzájomnej výmeny zvýhodnených rekreačných pobytov a spoločných podujatí. Za SLOVES dohodu podpísali predsedníčka sekcie územných finančných orgánov SLOVES Ing. Jaroslava Karáseková a predseda sekcie colnej správy SLOVES Bc. Dominik Podstavek.

Ing. Jaroslava Karáseková, v.r.
Bc. Dominik Podstavek, v.r.