Sekcia ústredných orgánov

 
Vedenie:
Predseda:
Zuzana Bátovská, Úrad vlády SR, Bratislava

Členovia zastupujúci sekciu v Sneme SLOVES:
Simona Rudavská, Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR, Bratislava
Michaela Hazelová, Štatistický úrad SR – pracovisko Bratislava
Danka Vravcová, Štatistický úrad SR – pracovisko Košice

Ďalší členovia:
Ján Zmeko, Kancelária NR SR, Bratislava

Členovia Podnikového výboru základných organizácií ŠÚ SR:
Michaela Hazelová, Štatistický úrad SR – pracovisko Bratislava
Viera Murínová, Štatistický úrad SR – pracovisko Prešov
Klaudia Šuchterová, Štatistický úrad SR – pracovisko Nitra
Milan Valent, Štatistický úrad SR – pracovisko Trenčín
Danka Vravcová, Štatistický úrad SR – pracovisko Košice

Sekretár:
Monika Korošová