O nás
 

Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry (ďalej len „SLOVES“) je stabilizovaná, silná a uznávaná organizácia zamestnancov verejnej správy a verejných služieb, založená na demokratických princípoch.

SLOVES je samostatným, dobrovoľným a politicky nezávislým združením členov, ktorí pôsobia najmä v orgánoch štátnej správy, v iných štátnych orgánoch, v samospráve obcí a miest, v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych celkov, obcí a miest a v ďalších organizáciách štátnej a verejnej správy a kultúry.

Základným poslaním SLOVES je združovať členov na obhajobu ich práv a presadzovanie ich pracovných, sociálnych, kultúrnych a ďalších záujmov a potrieb, ktoré vznikajú alebo súvisia s vykonávaním ich zamestnania.

Bez odborov

SLOVES poskytuje základným organizáciám

SLOVES poskytuje svojim členom

 

Stručná história SLOVES
 

Ustanovujúci zjazd Odborového zväzu štátnych orgánov a organizácií na federálnej úrovni sa konal 22.1.1990 v Prahe a 23.1.1990 vznikol Český výbor a Slovenský výbor odborového zväzu.

V dňoch 25. – 26.4.1991 sa konal 1. zjazd Odborového zväzu štátnych orgánov a organizácií v Slovenskej republike. Predsedom odborového zväzu sa stal Igor Lenský.

Na zjazde boli vytvorené sekcie

V súvislosti s neustále prebiehajúcou reformou verejnej správy na Slovensku v priebehu nasledujúcich rokov niektoré sekcie zanikli, niektorým sa aktuálne zmenil názov a vznikli aj nové sekcie.

Dňa 22.6.1991 sa odborový zväz stal členom Európskej federácie zamestnancov verejných služieb EUROFEDOP a predseda odborového zväzu Igor Lenský sa stal členom Výkonného výboru EUROFEDOP.

Mimoriadny zjazd Odborového zväzu štátnych orgánov a organizácií, ktorý sa konal 25.3.1993, rozhodol o zániku federálneho odborového zväzu s právnym nástupníctvom Odborových zväzov štátnych orgánov a organizácií v Českej a Slovenskej republike.

Snem Slovenského výboru Odborového zväzu štátnych orgánov a organizácií na svojom 11. zasadnutí dňa 22.3.1994 rozhodol o zmene názvu odborového zväzu na Slovenský odborový zväz verejnej správy s oficiálnym skrátením označenia odborového zväzu – SLOVES.

Dňa 8.12.2009 sa uskutočnil zlučovací Snem SLOVES a Slovenského odborového zväzu kultúry a spoločenských organizácií a od 1.1.2010 týmto zlúčením vznikol Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, SLOVES.

Viac ako tridsať rokov histórie odborového zväzu je naplnených ťažkou prácou, mnohými úspechmi ale aj mnohými sklamaniami. Je však nespochybniteľné, že SLOVES je silnou, reprezentatívnou organizáciou zamestnancov verejnej správy, ktorej profesionalitu a serióznosť nemôže nikto spochybňovať a ktorá má pevné miesto v politicko-rozhodovacej štruktúre Slovenskej republiky.