Sekcia Sociálnej poisťovne a služieb

 
Vedenie:
Predseda:
Ivan Ďuriš, Republiková centrála SLOVES, Bratislava

Členovia zastupujúci sekciu v Sneme SLOVES:
Ján Dobák, Datacentrum, Bratislava
Miroslav Belica, Detský domov Ratolesť, Tŕnie
Viera Kúdelová, Sociálna poisťovňa, Senica
Božena Valenčáková, Sociálna poisťovňa, Košice-mesto

Ďalší členovia:
Helena Rašová, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava
Veronika Panáková, Centrum sociálnych služieb pod Karpatmi, Pezinok

Sekretár:
Ľubica Juššiková