SLOVES logo

Slovenský odborový zväz
verejnej správy a kultúry




Orgány SLOVES zo zasadnutí Snemu



Snem Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry

 1. Mária Mayerová, predsedníčka SLOVES
 2. Zuzana Bátovská, Úrad vlády SR, Bratislava
 3. Mária Košútová, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava
 4. Veronika Šaušová, Štatistický úrad SR – pracovisko v Bratislave
 5. Danka Vravcová, Štatistický úrad SR – pracovisko v Košiciach
 6. Oľga Kopecká, Daňový úrad, Žilina
 7. Mária Čavojská, Daňový úrad, Bratislava
 8. Eva Mažgútová, Daňový úrad, Trnava
 9. Iveta Rudiková, Daňový úrad, Košice
 10. Stanislav Bohunický, Krajská prokuratúra, Trnava
 11. Alžbeta Andocsová, Krajská prokuratúra, Nitra
 12. Anna Kazarová, Krajská prokuratúra, Trenčín
 13. Božena Švagerková, Generálna prokuratúra SR, Bratislava
 14. Jozef Mészáros, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Levice
 15. Ivan Bartoš, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Banská Bystrica
 16. Augustín Hegedüs, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
 17. Pavel Herz, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Trnava
 18. Miroslava Skičková, Inšpektorát práce, Prešov
 19. Jozef Oravec, Colný úrad, Fiľakovo
 20. Dominik Podstavek, Colný úrad, Žilina
 21. Monika Soročinová, Colný úrad, Michalovce
 22. Alžbeta Broszová, Miestny úrad, m.č. Bratislava - Petržalka
 23. Igor Guliš, Obecný úrad, Beluša
 24. Roland Hulko, Mesto Hurbanovo
 25. Viera Kolčárová, Mestský úrad, Levice
 26. Ľubica Lacinová, Mestský úrad, Prešov
 27. Štefan Matejkin, Obecný úrad, Bzovík
 28. Ľubomír Pavlovič, Obecný úrad, Hontianske Nemce
 29. Alexander Varga, Obecný úrad, Turňa nad Bodvou
 30. Ľudmila Volfová, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
 31. Milena Rácová, Republiková centrála SLOVES, Bratislava
 32. Ján Dobák, Datacentrum, Bratislava
 33. Danica Klusková, Domov sociálnych služieb, Košice
 34. Viera Kúdelová, Sociálna poisťovňa, Senica
 35. Božena Valenčáková, Sociálna poisťovňa, Košice-mesto
 36. Vladislav Koscura, Okresný úrad, Prešov
 37. Anna Čerepová, Okresný úrad, Žilina
 38. Mária Lipková, Okresný úrad, Piešťany
 39. Kamila Tonková, Nemocnica sv. Michala, Bratislava
 40. Peter Škulavík, Pamiatkový úrad SR, Bratislava
 41. Soňa Řeháková, Krajské kultúrne stredisko, Žilina
 42. Marián Vaľo, Správa Národného parku Slovenský raj, Spišská Nová Ves
 43. Anna Tabaková, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Levoča

Hlavný revízor účtov a revízori účtov Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry

 1. Ružena Triskalová, hlavná revízorka účtov, Miestny úrad, m.č. Petržalka, Bratislava
 2. Slavomír Konc, revízor účtov, Colný úrad, Komárno
 3. Anna Beracková, revízorka účtov, Obecný úrad, Kokava nad Rimavicou
 4. Adalbert Mezei, revízor účtov, Správa Národného parku Slovenský raj, Spišská Nová Ves
 5. Zuzana Michalcová, revízorka účtov, Vlastivedné múzeum, Považská Bystrica

Rozhodcovský senát Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry

 1. Eva Mišíková, predsedníčka, Generálna prokuratúra SR, Bratislava
 2. Katarína Kopková, Daňový úrad, Košice
 3. Eva Škvareninová, podpredsedníčka, Úrad vlády SR, Bratislava
 4. Petronela Gregová, spravodajkyňa, Republiková centrála SLOVES, Bratislava