SLOVES logo

Slovenský odborový zväz
verejnej správy a kultúry
Sekcia kultúry, životného prostredia a ochrany prírodyVedenie:
Predseda:
Peter Škulavík, Pamiatkový úrad, Bratislava

Členovia zastupujúci sekciu v Sneme SLOVES:
Eva Belanová, Štátna ochrana prírody SR, Rimavská Sobota
Simona Glončáková Slovenská národná knižnica, Martin
Ľubomír Sásik Slovenské banské múzeum Banská, Štiavnica
Marián Vaľo, Správa Národného parku Slovenský raj, Spišská Nová Ves

Ďalší členovia:
Anna Faturová, Pamiatkový úrad, Bratislava

Sekretár:
Ľubica Juššiková