Aktuality
 
18.07.2024

Vážené kolegyne,
vážení kolegovia,

dňa 16.7.2024 sa uskutočnilo druhé kolo kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnancov pracujúcich v štátnej službe a vo verejnom záujme pre rok 2024 a 2025. V prvom kole kolektívneho vyjednávania, o ktorom sme Vás informovali, sme prezentovali naše požiadavky: 10% valorizácia platov od 1.9.2024 a ďalších 10% od 1.1.2025

...
09.07.2024

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo, že

  • uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené.

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie

  • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR a JMF ZOO v SR,
  • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:

...
13.06.2024

Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, ako najväčší zástupca zamestnancov v štátnej službe, s rozhorčením prijal informáciu o predloženom návrhu novely kompetenčného zákona, ktorým sa má zrušiť Rada pre štátnu službu. Tento nedôvodný legislatívny zámer je sporný aj z dôvodu, že existencia Rady ako nezávislého orgánu bola požiadavkou Európskej únie a záväzkom Slovenskej republiky.

...
STAŇTE SA AJ VY ČLENOM NÁŠHO ODBOROVÉHO ZVÄZU
Sekcie
 
Ústredných orgánov
Územných finančných orgánov
Prokuratúry
Sekcia úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov
Colnej správy
Územnej samosprávy

Sociálnej poisťovne a služieb

Zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie
Kultúry, životného prostredia a ochrany prírody
Galéria