Aktuality
 
29.05.2024

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo, že

  • uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené, resp. sú v plnení,

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie

  • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR a JMF ZOO v SR,
  • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:

...
10.05.2024

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

  • uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené, resp. sú v plnení,

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie,

  • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR,
  • informácie o obsahovom a organizačnom zabezpečení 3. zasadnutia Snemu SLOVES,

...
05.04.2024

Predsedníctvo SLOVES konštatovalo,

  • uznesenia z predchádzajúceho rokovania boli splnené, resp. sú v plnení,

Predsedníctvo SLOVES vzalo na vedomie,

  • informácie z rokovaní orgánov KOZ SR a JMF ZOO v SR,
  • návrhy na ocenenie členov SLOVES a príspevky členom SLOVES poskytovaných v zmysle Štatútu sociálno-podporného fondu SLOVES, a to:

...
STAŇTE SA AJ VY ČLENOM NÁŠHO ODBOROVÉHO ZVÄZU
Sekcie
 
Ústredných orgánov
Územných finančných orgánov
Prokuratúry
Sekcia úradov PSVR a dozorných, inšpekčných a skúšobných orgánov
Colnej správy
Územnej samosprávy

Sociálnej poisťovne a služieb

Zamestnancov MV SR, geodézie a kartografie
Kultúry, životného prostredia a ochrany prírody
Galéria